Centar kreativnih vještina

22:01:54 | Srijeda, 14. April 2021 
U okviru projekta „Unapređenje znanja – temelj cjeloživotnog učenja“ realizovana je vršnjačka edukacija na temu „Uloga i značaj vannastavnih aktivnosti“ u Gimnaziji 30. Septembar ... opširnije
NVO „Centar kreativnih vještina“ realizovala je edukativnu radionicu na temu „Prepoznajte svoj talenat“ za srednjoškolce u Gimnaziji „30. Septembar“. Aktivnost je realizovana u ... opširnije
U proteklih nedelju dana, sproveli smo Info kampanju sa ciljem upoznavanja gradjana sa problemima manjina u Crnoj Gori. opširnije
Na još jednoj uspješnoj radionici organizovanoj od strane NVO „Centar kreativnih vještina“, na temu „Prepoznajte talenat kod djeteta“ govorili smo o važnosti ranog prepoznavanja ... opširnije
Danas je u Bijelom Polju realizovana intereaktivnu radionicu na temu „Uloga i značaj vannastavnih aktivnosti“ sa srednjoškolcima Gimnazije „Miloje Dobrašinović u okviru projekta ... opširnije
Danas je u prostorijama naše organizacije održano edukativno predavanje za žene u svrhu promovisanja profesija u kojima one nisu tradicionalno zastupljene. opširnije
media/k2/items/cache/6cd7000b5fdc149d15c15e2b49b0ac68_XL.jpg
Vannastavne aktivnosti da se odlikuje ...
Aktuelno
media/k2/items/cache/24795b9d45550d61cc9f6bee7a09a629_XL.jpg
Talenat kao potencijal za izuzetnost
Aktuelno
media/k2/items/cache/2d6c15d654bd7f03d72e8900a9ebd07f_XL.jpg
Gradjani upoznati sa problemima manjina ...
Aktuelno
media/k2/items/cache/b190b9bcae39ee6b68c160e3e6f45456_XL.jpg
Prepoznajte talenat kod djeteta
Aktuelno
media/k2/items/cache/6e6b736f77dd07b0a373e582bb4b1e3c_XL.jpg
Realizovana interaktivna radionica sa ...
Aktuelno
media/k2/items/cache/d3787968271aadf66b69e2f7e02571e2_XL.jpg
Održano edukativno predavanje za žene
Aktuelno