Centar kreativnih vještina

11:04:29 | Utorak, 7. Decembar 2021 
Shodno Javnoj raspravi o Nacrtu odluke o Savjetu za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, koju je uputilo Ministartvo javne uprave, digitalnog drustva i ... opširnije
Zavod za zapošljavanje Crne Gore raspisao je Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, sa evidencije ... opširnije
Ministarstvo ekonomskog razvoja objavilo je juče Javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova sa opredijeljenim budžetom od 200.000 €. opširnije
ZZZ CG objavio je Javni poziv o realizaciji Pilot projekta »Aktiviranje žena« koji ce se realizovati na teritoriji opstina Berane i Niksic. opširnije
Najmladji aktivista nase organizacije Andrej Tomasevic, danas je u parku preko puta Opstine Berane, postavio kucicu za ptice koju je uz minimalnu asistenciju, gotovo sam napravio. opširnije
NVO Centar kreativnih vjestina donirala je dečiju igraonicu osnovnoj školi u Lubnicama u kojoj nastavu pohadja oko 30 učenika. opširnije
media/k2/items/cache/a05c597f0fd5beafc6fa40acefae0330_XL.jpg
Upucene sugestije na Nacrt odluke
Aktuelno
media/k2/items/cache/094d739d968df36a87418643dcb9d4ac_XL.jpg
Grant sema za osobe sa invaliditetom
Aktuelno
media/k2/items/cache/b84c5756f6a889fa332015e4458021f9_XL.jpg
Objavljen javni konkurs za dodjelu ...
Aktuelno
media/k2/items/cache/dee4183b3eece6f1f1fda5b7115d2824_XL.jpg
Objavljen poziv za realizaciju Pilot ...
Aktuelno
media/k2/items/cache/4a606feeb074f807e1a3d37a1e32f62f_XL.jpg
Postavljena kucica za ptice
Aktuelno
media/k2/items/cache/1a1c7a0ba8794f499343f3710b15a9ab_XL.jpg
Donirana djecija igraonica u Lubnicama
Aktuelno