Počinje kontrola kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi

Ministarstvo zdravlja u saradnji sa kancelariom UNICEF-a obavice kontrolu kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori u periodu od 17. do 27. januara 2016.godine.

Planiran je obilazak porodilišta u Kliničkom centru i opštim bolnicama Nikšić i Berane, a strucni tim činice predstavnici crnogorskog zdravstvenog sistema i UNICEF-a. Cilj pomenute kontrole je analiza trenutnog stanja koje bi trebalo da se uporedi sa stanjem iz 2012.godine (kada je poslednji put radjena slicna kontrola) nakon cega ce se publikovati rezultati.

Podsjecanja radi, UNICEF-ova Ocjena bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori (predstavljena u julu 2013.godine), pokazala je zabrinjavajuće stanje u porodilištima. Tada je konstatovano, da je kvalitet njege majki, novorođenčadi i djece u Crnoj Gori često ispod standarda, posebno što se tiče informisanja, komunikacije, povjerljivosti i holističke njege majki i djece.

Studija je pokazala, da je u Crnoj Gori na snazi pretjerana medikalizacija njege – visoka stopa primjene carskog reza, indukcije, stimulacije, epiziotomije i sl. Takodje, konstatovana je nedovoljna upotreba niza osnovnih, efikasnih tehnologija koje preporučuje SZO (kao što su smještaj beba uz majke i promovisanje ranog i isključivog dojenja, partnerstvo i pojedinačne porođajne sale, pripravnost za reanimaciju i dr.).

Utvrdjeno je, da se najdjelotvornija tehnika za sprečavanje infekcija (pranje ruku), ne primjenjuje na adekvatan način i ne koristi u većini porodilišta u Crnoj Gori, jer nemaju adekvatno organizovanih mjesta za pranje ruku, koja obuhvataju tečni sapun, peškire za jednokratnu upotrebu, kontejnere za sakupljanje upotrijebljenih peškira, antiseptik sa raspršivačem, algoritmi (uputstva) o pranju ruku i dezinfekciji kod različitih zahvata i sl.

Shodno navedenom, NVO „Centar kreativnih vjestina“ ce se blagovremno interesovati (kod nadležnih institucija) o fazama pomenute kontrole, kao i o konacnim rezultatima iste i o tome obavijestiti siru i drugu zainteresovanu javnost.

Ostavi komentar