Centar kreativnih vjestina dobio poziv da ucestvuje na okruglom stolu u Bijelom Polju

Nevldina organizacija „Centar kreativnih vjestina“ dobila je poziv da učestvujete na okruglom stolu na temu „Sistem obezbjeđenja kvalteta u radu nevladiih organizacija u Crnoj Gori“, koju organizuje TACSO kancelarija (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) u Crnoj Gori u saradnji sa Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama Generalnog sekretarijataVlade Crne Gore i Centrom za razvoj nevladinih organizacija.

Pomenuta aktivnos, realizuje se radi promovisanja znacaja i koristi od uvodjenja sistema kvaliteta u rad organizacija civilnog društva, posebno u kontekstu uticaja na povećanje njihovog legitimiteta i odgovornosti.

Cilj okruglog stola je da unaprijedi informisanost predstavnika organizacija civilnog društva o modelima i načinu uvođenja sistema kvaliteta u radu, kao i odabir modela sistema kvaliteta koji najviše odgovara potrebama organizacija civinog društva u Crnoj Gori.

Okrugli sto ce se održati u Bijelom Polju, 3. februara 2016. godine u Hotelu „Franca“ sa početkom u 12h.

Ostavi komentar