feb 03 2016

Održan okrugli sto o sistemu obezbjeđenja kvalteta u radu NVO

Danas je u Hotelu „Franca“ sa početkom u 12h, odrzan okrugli sto na temu „Sistem obezbjeđenja kvalteta u radu nevladiih organizacija u Crnoj Gori“, u organizaciji TACSO kancelarije (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) u Crnoj Gori u saradnji sa Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Centrom za razvoj nevladinih organizacija.

U vezi sa tim, TACSO kancelarija u Crnoj Gori u saradnji sa CRNVO i Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama, organizovala je i skup u Bijelom Polju za nevladine organizacije sa sjevera Crne Gore, na kom je bilo prisutno vise od 50 predstavnika NVO (izmedju ostalih i nasa organizacija).

Nakon uvodnih izlaganja organizatora, prisutnim predstavnicima NVO-a prezentovana je komparativna analiza modela sistema kvaliteta u radu organizacija civilnog sektora od strane Tine Divjak (iz Slovenije) eksperta iz pomenute oblasti.

Predstavljajuci razlicite modele sistema obezbjeđenja kvaliteta u radu NVO, Divjak je uporedila iste u skladu sa njihovom upotrebljivoscu za organizacije civilnog sektora, nakon cega je detaljno opisala korake za uvodjenje pomenutog sistema i u Crnoj Gori, sto je i bila sustina ovog skupa.

1 komentar

Ostavi komentar