Održan sastanak predstavnika Centra kreativnih vjestina i Agencije za zastitu licnih podataka i slobodan pristup informacijama

U petak 5.februara tekuce godine u Podgorici, sa pocetkom u 10h u prostorijama Agencije za zastitu licnih podataka i slobodan pristup informacijama a na inicijativu NVO Centar kreativnih vjestina, odrzan je konstruktivni sastanak u vezi saradnje i daljeg unapredjenja Agencije i predstavnika civilnog sektora.

Na pomenutom sastanku, dogovoreno je da Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u saradnji sa NVO Centar kreativnih vjestina na teritoriji opštine Berane, organizuje seminar na temu “Slobodan pristup informacijama i zaštita ličnih podataka u Crnoj Gori”.

Prema dogovoru koji smo postigli, seminar ce se organizovati u naredna dva mjeseca a isti ce biti namijenjen za potrebe zaposlenih u organima lokalne samouprave i svih organa vlasti u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ali i za jedan broj nevladinih organizacija.

Cilj pomenute aktivnosti, jeste stručno osposobljavanje zaposlenih u organima lokalne uprave i podizanje svijesti o obavezi postovanja EU standarda u oblasti slobodnog pristupa informacijama i zaštiti ličnih podataka u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na način postupanja zaposlenih u Opštini Berane u primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na pomenutom seminaru, trebalo bi da ucestvuju Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama Muhamed Gjokaj, član Savjeta Agencije Aleksa Ivanović i Šef Odsjeka za pristup informacijama Biljana Božić.

Ostavi komentar