Bolje razumijevanje evropskih integracija kroz Akcioni plan za 2017.godinu

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 27. marta 2014. godine usvojila dokument Strategija informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2014-2018. Opšti cilj Strategije je da doprinese boljem razumijevanju procesa evropske integracije kod građana i obezbijedi podršku procesu pristupanja Crne Gore EU.

Uz Strategiju informisanja su usvojeni i zaključci kojim je Vlada obavezala tadašnje Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija da koordinira sprovođenje planiranih aktivnosti, a ostale institucije i resorna ministarstva da aktivno sudjeluju i kontinuirano, a u skladu sa aktivnostima, obezbjeđuju finansijska sredstva za njeno sprovođenje.

Konsultativno tijelo za praćenje implementacije Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014 - 2018. je formirano 9. septembra 2014. godine i čini ga predstavnici resornih ministarstava, nevladinih organizacija i nezavisni eksperti.

Zadaci ovog tijela su da se sastaje minimum dva puta godišnje, prati sprovođenje Komunikacione strategije na osnovu akcionih planova, radi evaluaciju, piše obavezan Izvještaj o evaluaciji i daje preporuke Operativnom tijelu u odnosu na ciljeve postavljene Strategijom.

Operativno tijelo zaduženo za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2014 – 2018. formirano je Odlukom Vlade koja je stupila na snagu 18. oktobra 2014. godine. Operativno tijelo čine predsjednik, sekretar, predstavnici resornih ministarstava, Skupštine Crne Gore i Zajednice opština, kao i predstavnici nevladinih organizacija.

Zadaci Operativnog tijela su: pripremanje godišnjih akcionih planova; komunikacija i sprovođenje međuresorskih aktivnosti koje se odnose na implementaciju Komunikacione strategije kroz realizaciju godišnjih akcionih planova; pripremanje godišnjeg izvještaja o sprovođenju Komunikacione strategije; pomoć u pripremi članova strukture za vođenje pregovora i zaključivanje Ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za javne nastupe; donošenje preporuka u dijelu poboljšanja informisanosti građana o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji; pripremanje projektnih aplikacija za bilateralne i druge donatorske projekte u cilju obezbjeđivanja budžeta za implementaciju Komunikacione strategije.

Akcioni plan pogledajte ovdje.

Ostavi komentar