Usvojen predlog Akcionog plana za sprovodjenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za 2017.godinu

Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020 godina, Vlada Crne Gore donijela u junu mjesecu 2014. godine. U dokumentu koji se naslanjao na “Pravce razvoja Crne Gore 2013-2016” kao glavni strateški cilj regionalnog razvoja za period 2014-2020, definisano je „postizanje ravnomjernijeg socio-ekonomskog razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, zasnovanog na konkurentnosti, inovativnosti i zapošljavanju.

Strategijom je takođe definisano da je, prilikom odabira prioriteta djelovanja za ostvarivanje ključne razvojne vizije Crne Gore, potrebno paralelno sa ulaganjem u osnovnu infrastrukturu veći fokus staviti na realizaciju niza mjera koje se odnose na podizanje stepena konkurentnosti manje razvijenog regiona, kao i na jačanje ljudskih resursa i zapošljavanje.

Vise detalja o Akcionom planu za tekucu godinu, mozete pogledati ovdje.

Ostavi komentar