Informisite se o svojim pravima i sudskim pravilima i procedurama

NVO “Centar kreativnih vjestina“ ce sjutra u periodu od 08-11h ispred Osnovnog suda u Beranama organizovati Info punkt, kao jednu od aktivnosti u okviru projekta “Inicijativa za otvoreno pravosuđe” koji se realizuje u saradnji sa Centrom za demokratsku tzranziciju (CDT), a uz podršku Evropske komisije.

Opšti cilj projekta je podrška demokratskim procesima i evropskim intergacijama Crne Gore kroz osnaživanje civilnog društva za aktivno učešće u reformi pravosuđa.

Centar kreativnih vještina i Centar za demokratsku tranziciju projektom žele da podstaknu saradnju i konstruktivan dijalog sa pravosudnim institucijama i doprinesu transparentnijim sudskim postupcima, poboljšanom pristupu pravdi i kvalitetu sudskog postupka, kao i povećanju povjerenja javnosti u pravosudni sistem.

Cilj realizacije ove aktivnosti je da se informišu građani o tome kako da se obrate sudovima i dobiju informacije od njih.

Postavljanje Info punkta je predviđeno na platou ispred zgrade Osnovnog suda, gdje će se dijeliti 5 različitih brošura putem kojih će se građani informisati o njihovim pravima i sudskim pravilima i procedurama.

Ostavi komentar