Unapredjenje dostupnosti pravosudja za gradjane

NVO „Centar kreativnih vjestina“ organizovala je info pult ispred Osnovnog suda u Bijelom Polju, sa ciljem da se gradjani upoznaju o tome kako i na koji nacin mogu da se obrate sudovima i dobiju adekvatne informacije od njih.

Na info pultovima su se dijelile brosure razlicitih sadrzaja, putem kojih će se građani informisali o njihovim pravima i sudskim pravilima i procedurama, ali i detaljnije dobili podatke o odredjenim informacijama koje su ih zanimale.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa NVO Šansa sa ciljem da se pokaze veca otvorenost sudova za javnost i ali i da se podstakne vece povjerenje građana u pravosudne organe Crne Gore.

Dostupnost pravosuđa, transprentnost rada pravosudnih institucija i javno povjerenje u pravosuđe, predstavljaju temeljne principe djelotvornog i efikasnog pravosudnog sistema. Transparentnost rada pravosudnih organa je značajna za kreiranje sveobuhvatne slike o otvorenosti i dostupnosti pravosudnih institucija. Javnost u svakom trenutku mora da ima pristup informacijama u posjedu pravosudnih institucija, prvenstveno odlukama koji donose sudije i tužioci, jer se na taj način neposredno doprinosi jačanju povjerenja građana u pravosuđe. Iako i dalje postoji značajan prostor za unaprjeđenje, u prethodnom periodu učinjeni su pomaci kada je riječ o dostupnosti, transparentnosti i jačanju javnog povjerenja u pravosuđe – naglasava Slobodan Tomasevic, izvrsni direktor Centra kreativnih vjestina.

Info pult je raelizovan u sklopu projekta „Jacanje povjerenja u pravosudje“ koji je finansijski podrzan od strane Ministarstva pravde kroz proslogodisnji Konkurs za raspodjelu sredstva nevladinim organizacijama.

Ovo je bio treci od cetiri planirana info pulta na sjeveru Crne Gore. Prethodni info pultovi organizovani su u Rozajama i Beranama, dok ce sledeci i ujedno poslednji info pult, biti organizovan u Plavu do kraja tekuceg mjeseca.

Ostavi komentar