Danas se obeležava Međunarodni dan mladih

Brojnim manifestacijama danas će u Crnoj Gori biti obeležen 12. avgust - Međunarodni dan mladih, koji se svake godine tematski obeležava otvaranjem raznih pitanja koje se ticu problema mladih.

“Mladi ljudi u Crnoj Gori imaju znanje i moć da doprinose pozitivnim promjenama i moraju vjerovati da svojim aktivizmom stvaraju bolju budućnost za sebe i društvo kome pripadaju. Odgovornost za poboljšanje položaja mladih ne leži isključivo na državi i njenim institucijama, već i na mladima koji treba da se mobilišu, udružuju, solidarišu, i da nastoje da svojim djelovanjem doprinose unapređenju njihovog položaja u društvu” – istakao je ministar Janović povodom Međunarodnog dana mladih koji se obilježava 12. avgusta.

Generalna skupština UN usvojila je 1999. godine Rezoluciju 54/120, kojom se prihvata preporuka Svjetske Konferencije ministara zaduženih za omladinu i proglasila 12. avgust Međunarodnim danom mladih.

Dan mladih je zamišljen kao dan kada je pažnja usmjerena na probleme mladih širom svijeta i kada se ukazuje na promjene koje mladi čine u životu svoje zajednice, a u Crnoj Gori se obeležava vec dugi niz godina.

Tokom ovog dana države, institucije, organizacije i aktivisti širom svijeta skreću pažnju na pitanja koja utiču na položaj omladine u društvu.

Omladinske organizacije i aktivisti širom svijeta obelažavaju ga kulturnim manifestacijama, sportskim takmičenjima, koncertima, radionicama i predavanjima.

Ostavi komentar