Uloga i znacaj Vojske Crne Gore za mlade

NVO „Centar kreativnih vjestina“ danas je u Bijelom Polju organizovala seminar pod nazivom „Uloga i znacaj Vojske Crne Gore za mlade“, koji je bio namijenjen za ucenike zavrsnih razreda srednjih skola.

Cilj seminara bio je da promovise Ministarstvo odbrane kao primamljivog poslodavca a ujedno i afirmise Vojsku Crne Gore, kao organizaciju u kojoj zaposleni, a prvenstveno mladi mogu graditi uspjesnu karijeru.

Seminaru su prisustvovali i predstavnici Ministarstva odbrane Crne Gore, prvenstveno potpukovnik Perica Bojicic, koji je aktivno odgovarao i davao pojasnjenja na pitanja ucenika u vezi mogucnosti zaposljavanja mladih pri Vojsci Crne Gore.

Znacaj ovog seminara bio je i u tome sto su mladi detaljno mogli da se upoznaju sa aktivnostima u vidu Ljetnjih vojnim kampovima, koji su namijenjeni prvenstveno za ucenike srednjih skola, ali i da se upoznaju sa opstim i posebnim uslovima koje oni kao potencijalni kandidati moraju da ispune, kako bi mogli da dobiju priliku da ucestvuju u aktivnostima toga tipa.

Podrska projektima iz oblasti zaposljavanja mladih u Ministrstvu odbrane i ostvarivanje ekonomske i socijalne sigurnosti mladih kroz zaposljavanje kadra sa adekvatnim kompetencijama i potencijalom za napredak pri Vojsci Crne Gore, jedan je od glasvih ciljeva ovog seminara - naglasio je Slobodan Tomasevic izvrsni direktor NVO Centar kreativnih vjestina.

Afirmacija Vojske, kao organizacije u kojoj zaposleni mogu graditi uspješnu karijeru kroz stalno investiranje u njihovo stručno usavršavanje, razvoj i napredovanje kako bi maksimalno ostvarili svoj profesionalni potencijal, jedan je od ključnih elemenata za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih kadrova.

Seminar je realizovana u okviru projekta “ Za dane koji se pamte – Vojska Crne Gore“, koji je finansijski podrzan od strane Ministarstva odbrane.

Ostavi komentar