Danas se obilježava Evropski dan protiv trgovine ljudima

Obiležavanjem 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, skreće se pažnja na ozbiljnost ovog društvenog problema i ukazuje na značaj i neophodnost preventivnog postupanja, podizanju svijesti cjelokupnog društva kroz funkcionalan sistem međusobne saradnje i koordinacije aktivnosti i visok nivo međusobnog povjerenja organa vlasti i nevladinih institucija u borbi protiv ove negativne društvene pojave.

Trgovina ljudima kao moderni oblik ropstva je jedno od najtežih krivičnih djela protiv čovečnosti i predstavlja drastično kršenje osnovnih ljudskih prava - pravo na život, na slobodu izbora, na slobodu kretanja kao i kršenje osnovnih principa međunarodnih pozitivnih pravnih propisa u oblasti ljudskih prava i sloboda.

Rezultati do sada sprovedenih istraživanja i analiza prikupljanih javnih statističkih podataka evidentno ukazuju na to da je veliki broj zemalja u svijetu zahvaćen ovom negativnom društvenom pojavom u kojoj su žrtve u većini slučajeva žene i djevojke kojima se prvenstveno trguje u svrhu seksualne eksploatacije.

Najnoviji trendovi trgovine ljudima su povezani s masovnim migracionim tokovima i lancima krijumčarenja migranata, posebno sa ranjivim grupama u migracijama poput maloljetnika bez pratnje. U poslednjim godinama su registrovani slučajevi trgovine ljudima radi prisilnog rada, organizovanog prosjačenja i ugovorenih brakova. Ovakav razvoj situacije je uzrokovan stanjem siromaštva, a posebno među ranjivim grupama stanovništva. Broj djece koja prisilno rade na ulicama konstantno raste.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se od 2007. godine.

Ostavi komentar