Znanjem protiv trgovine ljudima

U organizaciji NVO »Centar kreativnih vjestina«, danas je u Beranama realizovano predavanje o trgovini ljudima sa ciljem jačanja svijesti i otpornosti javnosti u odnosu na fenomen trgovine ljudima, bezbjedno korišćenje internet komunikacija kao i društvenih mreža.

Država Crna Gora je posljednjih godina prepoznata kao zemlja porijekla, tranzita i destinacije za muškarce, žene i djecu koji su bili žrtve trgovine ljudima. Kao najčešći oblici iskorišćavanja žrtava trgovine ljudima evidentirani su seksualna i radna eksploatacija.

Budući da složenost borbe protiv trgovine ljudima, podrazumijeva neophodnost učešća velikog broja institucija različite nadležnosti, te da je njihova međusobna saradnja od neprocjenjive važnosti, realizacijom pomenutog predavanja postigao se znacajan doprinos u identifikaciji i razmjeni milsjenja stucnih lica i sire javnosti u rjesavanju ovog problema.

Kroz ovo predavanje, ali i niz drugih aktivnosti snaznije ce se uticati na postizanje bolje informisanosti i ukljucenosti u samu problematiku, kako bi se efikasnije i adekvatnije spriječila sama trgovina ljudima.

Predavanje je relizovano u sklopu projekta “OD OPASNOSTI DO SIGURNOSTI – PUT ZA OSNAŽIVANJE ŽRTAVA TRGOVINE LJUDIMA” koji je podržan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ostavi komentar