Zabrinjavajuci polozaj Roma na sjeveru Crne Gore

Svaka objektivna analiza položaja pripadnika romske zajednice u pojedinim oblastima, ukazuje na činjenicu da se i dalje radi o veoma diskriminisanoj kategoriji lica.

Rоmska nаciоnаlna mаnjina na sjeveru Crne Gore i dalje tesko dolazi do osnovnih dokumanata kao sto su uvjerenje o drzavljanstvu, licna karta i zdravstvena knjizica.

U istraživanju koje smo uradili u sklopu projekta “Zajedno do boljeg zivota“ koji je podrzan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, obradili smo pitanja koja su od posebnog značaja za svakodnevni život Roma.

Rezultate istrazivanja mozete pogledati ovdje.

Ostavi komentar