Vršnjački edukatori uspješni u svojoj namjeri

Posle održane prezentacije u Gimnaziji “Panto Mališić“, druga grupa vršnjačkih edukatora koju čine Sasa Kastratović i Bojana Ralević, prezentovali su učenicima SMŠ ”Dr Branko Zogović” predavanje „Edukacija mladih o HIV-u i AIDS-u“.

Neočekivana reakcija medicinara je potvrdila zainteresovanost za samu temu, aktivno učestvujući kroz predavanje i dajući podršku svojim vršnjacima koji su se trudili da svoje znanje prenesu prisutnima.

Sale edukator

Realizacija aktivnosti se sprovodi u okviru projekta „Zdravlje je u znanju - Edukacija mladih o HIV-u i AIDS-u", podržanog od strane Ministarstva zdravlja.

Ostavi komentar