Odrzan okrugli sto o rodnoj ravnopravnosti

Danas je u Beranama u organizaciji NVO „Centra kreativnih vještina“ održan okrugli sto o rodnoj ravnopravnosti. Aktivnost je realizovana u okviru projekta „OsnaŽena pravno – UvaŽena radno“ koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava a održana je od strane trenerice i aktivistkinje za ženska prava Slavica Striković.

Cilj aktivnosti je unaprijediti ne mnogo zavidan položaj žena u društvu i kako naglašava g-dja Striković , žena u Crnoj Gori nije u vrhu agende i prioriteta naše zemlje. Takodje napominje da je poražavajuća činjenica to da nasilje u Crnoj Gori ne jenjava te da, prema istraživanjima iz 2019 godine svaka druga, treća žena je doživjela odnosno doživljava neki vid nasilja.

Cilj pomenutog projekta jeste podizanje nivoa svijesti zaposlenih žena o njihovim pravima iz rada i po osnovu rada, kao i podizanje nivoa svijesti poslodavca i donosioca odluka u cilju afirmacije principa jednakosti šansi i postupanja.

Ostavi komentar