Sume su pluca planete - cuvajmo ih

NVO Centar kreativnih vjestina u Plavu je sproveo kampanju pod nazivom “Sume su pluca planete - cuvajmo ih”, gdje su gradjanima dijeljene brosure preko kojih su mogli da se upoznaju sa mjerama zastite suma od pozara i biljnih bolesti i stetocina.

Aktivnost je relizovana u okviru projekta “Šuma je život,, koji je podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja a ima za cilj da podigne svijest gradjana u sjevernoj regiji o znacaju suma kao prirodnom balansu života, pravilnim i savjesnim korišćenjem šumskih resursa, mjerama za zastitu suma od pozara kao i o samom znacaju posumljavanja kao aktivnosti koje treba sprovoditi u buducnosti.

Ostavi komentar