Anketirani radnici u vezi sa povredama na radu

NVO Centar kreativnih vjestina, zapoceo je sa realizacijom istrazivanja putem anketiranja radnika o povredama na radu i postovanju propisanih mjera zastite na radu.

Za potrebe izrade situacione analize, anketirani su zaposleni na visokorizičnim poslovima sa akcentom na građevinarstvo o različitim temama koje su definisane kao ključne za unapređivanje njihove zastite i zdravlja na radu u cilju pronalazenja sto adekvatnijih mjera za prevazilazenje tih problema – prvenstveno prikupljanja statističkih podataka kako bi se došlo do boljih dokaza i razvili alati za dalji monitoring.

Aktivnost se sprovodi u okviru projekta „Zastita na radu – dobrobit za sve“ koji je podrzan od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Ostavi komentar