Obiljezen Medjunarodni dan zena preduzetnica

Povodom 19.novembra Medjunarodnog dana zena preduzetnica u prostorijama NVO“Centra kreativnih vještina“ upriličen je radni sastanak na kojem su prisutvovale žene preduzetnice sa sjevera Crne Gore, koje se već duži niz godina bave privatnim biznisom i koje su u tom poslu veoma uspješne.

Tokom sastanka su se cula razna iskustva i izazovi koje žene preduzetnice imaju tokom obavljanja svog posla, konstatujuci da ravnopravnost polova posebno u preduzetništvu i zastupljenost žena može cjelokupnom društvu donijeti veliku korist i dobrobit za sve.

Na kraju sastanka, prisutnim ženama uručene su statue kao vid priznanja i podrske od strane nase nevladine organizacije za njihov znacajan doprinos u svijetu preduzetnistva.

Aktivnost je relizovana u sklopu projekta „Put ka jednakosti - obrazovno i ekonomsko osnaživanje žena“ koji je podrzan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Ostavi komentar