Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima

U amfiteatru beranskog Doma zdravlja, danas je održano predavanje na temu „Uloga zdravstvenih radnika u borbi protiv trgovine ljudima“. Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Znanjem protiv trgovine ljudima“ koji je podrzan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Predavač je bila samostalni policijski inspektor Gordana Bubanja Ivanović iz Centra bezbjednosti - Berane. Inspektorka je zdravstvenim radnicima približila i objasnila kako mogu prilikom zdravstvenih pregleda prepoznati potencijalne žrtve trgovine ljudima i kako da u takvim situacijama reaguju i postupe.

Tokom predavanja bilo je rijeci o oblicima eksploatacije žrtava, to jest na koji način se potencijalne žrtve mogu eksploatisati počevši od seksualnog zlostavljanja, prosjačenja, prisilnog rada i trgovine bebama koja je nažalost veoma izražena u zadnjih nekoliko godina u smislu da se novorođene bebe proglašavaju mrtvorođenim a potom daju na usvajanje porodicama koje su platile za njih.

Jedan od zajednickih zakljucaka sa predavanja zdravstvenim radnicima, jeste to da kada oni primijeti i najmanji oblik nasilja nad ljudima za koje postoji mogućnost bilo koje zloupotrebe prava na slobodan život, da odmah obavijeste državne organe na svim nivoima a prije svega policiju. Na taj način a kroz koordinaciju svih institucija, potencijalna trgovina ljudima ili bilo koja zloupotreba prava na život biće sigurno spriječena a potencijalni krivci najstrožije kažnjeni.

Ostavi komentar