Žene iz ranjivih kategorija slabo informisane o svojim pravima

U organizaciji NVO „Centar kreativnih vještina“ danas je održan Okrugli sto na temu „Poboljšanje participativne demorkratije, kroz učešće žena iz manjinskih i ranjivih kategorija“.

Učesnici okruglog stola su bile žene iz ranjivih kategorija, osobe sa invaliditetom kao i roditelji djece sa posebnim potrebama. Na istom su se mogla čuti razna iskustva u kršenju prava manjina i osoba sa invaliditetom, posebno medju ženama kod RAE populacije, a kao razlog tome navedena je njihova slaba informisanost o svojim pravima.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Put ka jednakosti – obrazovno i ekonomsko osnazivanje žena“ koji je podrzan od strane Ministarstva pravde ljudskih i manjinskih prava.

Ostavi komentar