Trgovina ljudima na lokalnom nivou

Panel diskusija pod sloganom „Trgovina ljudima na lokalnom nivou“ održana je u prostorijama nase organizacije, a ista je realizovana u okviru projekta „Znanjem protiv trgovine ljudima“ koji je podržan od strane Ministarstva unutrasnjih poslova.

Cilj aktivnosti bio je da se podigne nivo svijesti zaposlenih koji rade u lokalnoj upravi ali i drugih subjekata koji se bave ovom problematikom.

Tokom diskusije, aktivnu ulogu imao je i policijski inspektor Centra bezbjednosti Berane Radomir Tmusic koji je bliže objasnio način prijavljivanja slučajeva za koje se sumnja da mogu biti povezani sa trgovinom ljudima.

Ostavi komentar