Položaj i prava manjina u Crnoj Gori

Seminar na temu „Položaj i prava manjina u Crnoj Gori“ održan je danas u prostorijama naše organizacije sa nekoliko predstavnika manjina sa područja opštine Berane.

Najviše pažnje tokom seminara posvetili smo pravima koja su zagarantovana Ustavom Crne Gore i koja pripadaju manjinskim narodima i kako se pravovremeno izboriti za ista.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „I mi smo dio zajednice“ koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Ostavi komentar