Gradjani nemarni kada je javno dobro u pitanju

Slike smeca u Beranama, govore o našoj kulturi i na kom smo nivou kada je ona u pitanju. Glavni uzrok ovakvog ponašanja (zagađivanja sredine bacanjem smeća), nije toliko u nedostatku „kućnog vaspitanja“ i odsustvu svijesti o potrebi za higijenom, već u nemarnosti, nezainteresovanosti i neodgovornosti za javno dobro (opšti interes). Radi se o pukom egoizmu, uprkos tome što sebe smatramo za kolektivan i solidaran narod.

Da li je ovakva slika Berana ali i ostalih gradova u Crnoj Gori, koja se već godinama ne mijenja, posledica lošeg funkcionisanja komunalnih službi ili nesavesnog postupanja građana?

Ostavi komentar