Kako je biti žrtva nasilja?

NVO „Centar kreativnih vještina“ i NVO „Šansa“ uspješno su realizovali još jedno predavanje, ovoga puta na temu „Kako je biti žrtva nasilja?“, sa akcentom na žrtve seksualnog i porodičnog nasilja. Predavanje je održala Milić Marija, studentkinja Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu.

Tokom diskusije ovaj problem je sagledan sa više aspekata – sociološkog, psihološkog i pravnog. Fokus je stavljen na period nakon pretrpljenog nasilja, bilo da je žrtva žena ili muškarac.

Učesnici u diskusiji su podijelili lična iskustva i složili su se da je nasilje dio naše svakodnevnice, da se dešava svuda oko nas, u svim sferama društva i da ga kao takvo treba prepoznati, definisati i osuditi.

Podatak da je više od 90% žena, tokom svog života, pretrpjelo neki vid nasilja je poražavajući i upravo zbog toga je potrebno puno više govoriti o tome i pokušati razbiti stereotipe da je u većini slučajeva žrtva – kriva, jedan je od zaključaka učesnika predavanja.

U poslednje vrijeme, o nasilju se sve više govori upravo zbog spremnosti onih koji su ga pretrpjeli, da javno progovore o tome što je, po mišljenju većine prisutnih, put koji vodi ka suočavanju svih nas sa jednim od najvećih problema današnjice.

Predavanje je održano u sklopu savjetodavnog centra koji funkcionise u okviru projekta „Porodica je bogatstvo – čuvajmo je“ a koji je podržan od strane Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Ostavi komentar