Prepoznajte talenat kod djeteta

Na još jednoj uspješnoj radionici organizovanoj od strane NVO „Centar kreativnih vještina“, na temu „Prepoznajte talenat kod djeteta“ govorili smo o važnosti ranog prepoznavanja talenata kod djece i mladih, značaju talenata za uspješno kasnije snalaženje u životu, ulozi škole u procesu prepoznavanja i kasnijeg ulaganja u prepoznate talente pojedinaca.

Edukativna radionica održana je sa učenicima Gimnazije „Miloje Dobrašinović“ u Bijelom Polju. Učesnici radionice složili su se da je talenat „potencijal za izuzetnost“ ali i da u periodu kada i samo dijete otkriva sebe, roditelji i nastavnici trebaju biti tu da prepoznaju taj potencijal.

Razvijanje talenta otvara sve veće vidike i mogućnosti za mlade i vrlo je važno na vrijeme prepoznati poseban talenat koje dijete ispoljava. Talenat izražava kreativnost, razvija maštu i utiče pozitivno na odrastanje i razvoj djeteta.

Učenici su istakli da nemaju podršku profesora i nastavnika u razvoju talenta koji posjeduju i na taj način, po riječima istih, gube volju i želju za daljim radom na svojim postojećim talenatima.

Složili su se i da je jedna od najbitnijih stvari na kojoj talentovani učenik treba da poradi sa svojim edukatorom, u svrhu što boljeg razvijanja talenta, upravo motivacija, a na žalost tu motivaciju ne dobijaju od ljudi koji bi trebali da im je omoguće.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Tvoj talenat za bolju budućnost“, koji je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Ostavi komentar