Gradjani upoznati sa problemima manjina u Crnoj Gori

U proteklih nedelju dana, sproveli smo Info kampanju sa ciljem upoznavanja gradjana sa problemima manjina u Crnoj Gori.

Dijeljenjem promo materijala u Plavu, Bijelom Polju i Rožajama, pod nazivom „Upoznajmo se“, radili smo na promovisanju Zakona o manjinskim pravima i slobodama i zabrani diskriminacije prema propisima države Crne Gore.

Podjelom flajera ukazano je na probleme sa kojima se susreću manjinski narodi u Crnoj Gori i istaknuti su institucionalni okviri za zaštitu njihovih prava.

Svjesni smo da je potrebno raditi na većem stepenu primjenjivanja pravnih propisa iz oblasti diskriminacije, ugroženih prava na jezik, kulturu, istoriju i obrazovanje, pa ovom prilikom šaljemo upravo poruku iz samog naziva – da smo svi JEDNAKO VAŽNI.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „I mi smo dio zajednice“ koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Ostavi komentar