Talenat kao potencijal za izuzetnost

NVO „Centar kreativnih vještina“ realizovala je edukativnu radionicu na temu „Prepoznajte svoj talenat“ za srednjoškolce u Gimnaziji „30. Septembar“. Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Tvoj talenat za bolju budućnost“, koji je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, sa posebnim akcentom na važnosti ranog prepoznavanja talenata kod djece i mladih.

Na edukativnoj radionici, učenici su se složili su da je talenat „potencijal za izuzetnost“ ali i da u periodu kada i samo dijete otkriva sebe, roditelji i nastavnici trebaju biti tu da prepoznaju taj potencijal. Složili su se i da je jedna od najbitnijih stvari na kojoj talentovani učenik treba da poradi sa svojim edukatorom, u svrhu što boljeg razvijanja talenta, upravo motivacija, a na žalost tu motivaciju ne dobijaju od ljudi koji bi trebali da im je omoguće.

Ostavi komentar