Dostupni Mikrokrediti za podršku ženama u biznisu za 2021.godinu

Cilj ove Kreditne linije koju realizuje Investiciono – razvojni fond Crne Gore A.D. u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore i UNDP-om je pružanje podrške ženama koje planiraju da unaprijede sopstveni biznis.

Cilj komponente za ekonomsko osnaživanje je da pomogne Crnoj Gori da koristi preduzetnički potencijal žena, čime se podstiče održivi razvoj na lokalnom nivou.

Krediti su namijenjeni preduzećima u kojima su vlasnici žene, a koja su registrovana na način koji predviđa Zakon o privrednim društvima, a maksimalan iznos sredstva je do 10.000 evra.

Više informacija o programu podrške i prijavnoj dokumentaciji možete pogledati ovdje.

Ostavi komentar