Problemi sa kojima se susreću djeca sa smetnjama u razvoju

Na predavanju koje je održano sa srednjoškolcima u vezi djece sa smetnjama u razvoju, isti su mogli saznati brojne podatke i probleme sa kojima se suočavaju pomenuta djeca ali i roditelji tokom njihovog odrastanja.

Gost predavač bila je Sava Laban, majka djeteta sa smetnjama u razvoju koja je podijelila lično iskustvo i probleme sa kojima se svakodnevno susreće kao i fotografije i simke kako ona kaže „mog Lazara“.

Cilj predavanja je bio da se uklone predrasude i barijere kod djece koja su zdrava a prilikom susreta sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Prisutni srednjoškolci su postavljali brojna pitanja i dijelili svoja iskustva prilikom susreta sa djecom sa smetnjama u razvoju kao i strah koji su istakli kao primarni problem tokom kontakta sa ovom djecom i tugom koju osjećaju.

Srednjoškolci su mogli vidjeti fotografije djece sa smetnjama u razvoju kada su srećni ali i tužni, kao i vidjeti snimke kada se ova djeca raduju i način na koji to radovanje ispoljavaju.

Ostavi komentar