Društvo ima najveci uticaj u vezi korišćenja narkotika

U prostorijama Gimnazije „30. septembar“ u Rožajama održano je edukativno predavanje sa srednjoškolcima na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Naišli smo na dobro poznavanje oblika i vrsta psihoaktivnih supstanci, za koje mladi tvrde da su naučili kroz razne oblike medijskog plasiranja istih, međutim malo je njih koji su o drogama bili informisani kroz edukativne radionice i predavanja.

Uticaj društva, radoznalost, dio modernog načina života i neinformisanost o posledicama korišćenja narkotika, mladi navode kao najveće razloge za početke konzumiranja pomenutih supstanci.

Ostavi komentar