Dani mladih talenata

U okviru aktivnosti „Dani mladih talenata“ u SMS “Bećo Bašić” u Plavu, održali smo edukativno-informativno predavanje srednjoškolcima na temu „Talenat – potencijal za izuzetnost“.

Sa mladima smo diskutovali o bitnom pitanju – „Na čemu treba poraditi da bi omogućio sebi visoke potencijale za razvoj talenta?“ i došli smo do zaključka da su to ambicija, prilagodljivost i preduzetništvo.

Mladima su prezentovane radionice, kampovi i takmičenja kroz koje mogu otkrivati nove ili unapređivati postojeće talente.

Njegovanjem i ulaganjem u svoj talenat, kao i odgovornim odnosom prema njemu, stvara se podloga za razvoj intelektualaca naše države, koji će sjutra biti pokretačka snaga našeg društva.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta „Tvoj talenat za bolju budućnost“, koji je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Ostavi komentar