Edukacija roditelja romske djece o obaveznom osnovnom obrazovanju

Aktivnost na temu „Edukacija roditelja romske djece o obaveznom osnovnom obrazovanju“ realizovana je danas i na istoj smo pricali sa roditeljima, pripadnicima Romske populacije o pomenutoj temi.

Veće uključivanje Roma u obrazovni sistem kao i smanjenje jaza između rezultata obrazovanja kod Romskog i stanovništva koje nije Romsko, glavni su ciljevi ovakvih aktivnosti i predavanja.

Prisutni su ukazali na veliki problem – nezainteresovanost mladih za osnovno i dalje obrazovanje kao i odbijanje odlaska u obrazovne ustanove i školovanja uprkos riječima i djelima roditelja.

Istakli su i da se preko medijatora u školama trude da kontrolišu odlazak djece u obrazovne ustanove kao i da razgovorom sa njima pokušavaju da im ukažu na značaj obrazovanja. Smatraju da bi promjene na ovom polju, pored obrazovnog dijela, pomogle djeci da se sklone sa ulice i promijene stečene navike kao i da se upoznaju sa pojmovima odgovornosti i obaveza.

Složili su se da će zajedno raditi na podsticanju drugih roditelja u njihovom okruženju da više obrate pažnju na važnost osnovnog obrazovanja i kasnije to prenesu i na djecu.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Daj(e) se na znanje – bolje obrazovanje Roma” koji je podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

 

Ostavi komentar