Spriječimo nasilje nad ženama

U toku protekle nedelje realizovali smo kampanju pod nazivom „Spriječimo nasilje nad ženama“ u nekoliko gradova na sjeveru Crne Gore i to u Rožajama, Bijelom Polju i Plavu.

Aktivnost pod sloganom „Ne ćuti, nisi sama“, podrška je ženam žrtvama nasilja i podstrek da onima kojima se nasilje dogodi isto i prijave. Na info-pultu građani su mogli da preuzmu naš promotivni materijal – brošure i informišu se o pomenutoj temi.

Dijeljenjem promo materijala kao i našim sloganom poručili smo da je krucijalno da bilo kakav oblik nasilja moramo prijaviti i da počinioci moraju odgovarati za učinjena djela.

Podizanje svijesti o različitim oblicima nasilja nad ženama predstavlja važan element u sprečavanju istog, zato što je pojačana svijest prvi korak u mijenjanju stavova i ustaljenog ponašanja koje odobrava različite oblike nasilja nad ženama.

Kampanja je realizovana u sklopu projekta “Put ka jednakosti - obrazovno i ekonomsko osnaživanje žena” koji je podržan od strane Ministartva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

 

Ostavi komentar