Roditelji prijevite se na dodatak za djecu

Od srijede 1.septembra tekuce godine krece prijavljivanje na dodatak za djecu, koje može ostvariti petoro djece u porodici. Na taj način će porodice koje su korisnici prava na materijalno obezbjeđenje, ostvariti pravo na dodatak za djecu i za četvrto i peto dijete u iznosu od 44 eura za svako dijete.

Zahvaljujući Informacionom sistemu socijalnog staranja, tzv. Socijalnom kartonu, postupak priznavanja prava onoj djeci koja već primaju dječji dodatak po osnovu prava iz socijalne i dječje zaštite, kao izvedeno pravo ( iz npr. prava na materijalno obezbjeđenje ) je automatizovan, pa nije neophodno da građani ovim povodom dolaze u Centar za socijalni rad.

U slučaju da roditelji djeteta ne žive zajedno (razvedeni su ili razdvojeni), podnosilac zahtjeva je roditelj kome je dijete povjereno na staranje, odnosno roditelj sa kojim dijete živi, za šta je potrebno Centru za socijalni rad dostaviti dokaz.

Pravo na dodatak za djecu ostvaruje se u centru za socijalni rad u opštini prebivališta porodice a vise detalja o tome sta vam je sve potrebno da biste ostvarili ovo pravo, mozete procitati ovdje.

Ostavi komentar