Uloga medija u prevenciji stigme i diskriminacije osoba koje zive sa HIV-om

Nasa organizacija u partnerstvu sa NVO “Glasnici nade” u restoranu ,,Durmitor” u Bijelom Polju, organizovala je radionicu ,,Uloga medija u prevenciji stigme i diskriminacije osoba koje zive sa HIV-om“ sa novinarima sa sjevera Crne Gore.

Radionica je realizovana u okviru projekta ,,Snaznije za zdravlje i prava osoba koje zive sa HIV -om” koji je podržan od strane Ministarstva zdravlja sa ciljem skretanja paznje i davanja odredjenih smjernica za bolju informisanost i izvjestavanje gradjana kada su HIV i AIDS u pitanju.

U borbi protiv stigme i diskriminacije osoba koje žive sa HIV-om značajna je uloga medija i zajednice u cjelini. Stigma i diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV-om i njihovi uzroci i posledice prožimaju sve nivoe društva. Stigma i diskriminacija su glavna prepreka u sprovodjenju preventivnih aktivnosti, a jedna od posledica je mali broj koji se odlučuje na testiranje na HIV.

O HIV-u treba da se govori iskreno, često, životno i bez ,,rukavica“, kako bi ljudi shvatili da je odgovornost za dobijanje HIV-a upravo na svakom od nas, zato je zadatak medija da informišu i jačaju svijest gradjana kroz sadržaje koje plasiraju na temu HIV-a. Javnost treba upoznati sa značajem ustaljenih predrasuda, neznanja i sprječavanja diskriminacije u suzbijanju HIV/AIDS-a.

Uloga medija u skretanju paznje javnosti o nekom problemu je znacajna. Od načina izvjestavanja medija o nekom problemu zavisi kakva ce se slika stvoriti kod gradjana. Negativni tekstovi direktno utiču na smanjenje želje kod ljudi da urade test. Čak i kada neko nije lično iskusio odbacivanje, strah od odbacivanja i diskriminacije može biti prepreka za pozitivan način življenja, traženje lečenja i pridržavanje režima terapije.

Svi prisutni su se složili da je za promjenu stavova u zajednici-destigmatizaciju prema osobama koje žive sa HIV-om, neophodna važnost saradnje zdravstvenih ustanova, medija i Nvo sektora.

 

Ostavi komentar