Unapredjenje saradnje izmedju nauke i privrede

U prostorijama nase organizacije, odrzan je okrugli sto na temu “Unapredjenje saradnje izmedju nauke i privrede“ sa ciljem ukazivanja na brojne inovativne i razvojne projekte, kao vid razvojne sanse za mlade preduzetnike.

U cilju stvaranja uslova za bolji ekonomski razvoj i veću konkurentnost domaćih kompanija na našem ali i inostranom tržištu, ukazali smo na potrebu boljeg uspostavljanja mehanizama saradnje nauke i privrede i omogućavanja bolje saradnje i koordinacije sa resornim ministarstvima i lokalnim samoupravama.

Obezbjeđenje izvrsnosti i dostupnosti ljudskih resursa za nauku i privredu donijeće boljitak u razvoju privrede, jer će se proizvodnja usavršavati i davati bolje rezultate, kroz olakšice radnicima koji rade u kompanijama i tako poboljšati samu produktivnost.

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Nauka kao put do buducnosti” koji je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Ostavi komentar