Zajedno do dostojanstvenog rada

U proteklih par dana u vise gradova na sjeveru Crne Gore, realizovali smo terensku kampanju u vidu dijeljenja informativno - edukativnog materijala u vezi prava žena sa posebnim akcentom na mehanizme zaštite od rodno zasnovane diskriminacije.

Cilj aktivnosti jeste podizanje nivoa svijesti žena o njihovim pravima iz rada i po osnovu rada, kao i podizanje nivoa svijesti poslodavca i donosioca odluka u cilju afirmacije principa jednakosti šansi i postupanja.

Kampanja je realizovana u sklopu projekta “Podrška ženama kao zaleđina razvoju društva” koji je podrzan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Ostavi komentar