NVO „Centar kreativnih vještina“ uz podrsku Ministarstva saobraćaja i pomorstva danas je nastavio kampanju dijeljenja brosura u okviru projekta „OSI u saobraćaju bez prepreka“, na teritoriji opština Andrijevica i Rožaje.

U prostorijama NVO „Centar kreativnih vještina“ danas je održana kreativna radionica pod nazivom „Budi i Ti bezbjedan ucesnik u saobracaju“, koja je bila namijenjena ucenicima osnovnih skola.

Na teritoriji opštine Berane i Bijelo Polje u organizaciji NVO „Centar kreativnih vještina“ a uz finasijsku podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva danas su organizovani info pultovi na kojima su naši aktivisti vršili dijeljenje promo materijala na temu „ OSI u saobraćaju bez prepreka“ u kojima su naglašeni zakonski osnovi kojima su u saobraćju definisani načini obilježavanja vozila, parking prostora, kao i zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja.

NVO Centar kreativnih vjestina, zapoceo je sa realizacijom istrazivanja putem anketiranja radnika o povredama na radu i postovanju propisanih mjera zastite na radu.

NVO Centar kreativnih vjestina u Plavu je sproveo kampanju pod nazivom “Sume su pluca planete - cuvajmo ih”, gdje su gradjanima dijeljene brosure preko kojih su mogli da se upoznaju sa mjerama zastite suma od pozara i biljnih bolesti i stetocina.