U organizaciji NVO “Centar kreativnih vještina” održano je predavanje na temu „Demencije“, to jest bolesti koja u poslednje vrijeme sve više uzima maha među starijom populacijom naših sugrađana.

Dio mobilijara na putnom pravcu Berane – Andrijevica, uspješno je popravljen i osvježen novim betonskim podlogama i klupom za sjedenje, jer su prethodne podloge bile prelomljene i uništene od strene nepoznatih vandala a klupa za sjedenje ukradena.

U prostorijama bjelopoljske gimnazije „Miloje Dobrašinović“, danas je održano edukativno predavanje sa srednjoskolcima na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci medju mladima.

Cilj ove Kreditne linije koju realizuje Investiciono – razvojni fond Crne Gore A.D. u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore i UNDP-om je pružanje podrške ženama koje planiraju da unaprijede sopstveni biznis.

Danas je u Srednjoj mješovitoj školi u Andrijevici i SMŠ „Bećo Bašić“ u Plavu, održano edukativno predavanje na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci medju mladima.