Danas je u Bjelopoljskoj Gimnaziji „Miloje Dobrašinović“ srednjoškolcima održano edukativno predavanje na temu „Talenat – potencijal za izuzetnost“.

U Preduzetničkom kutku Gimnazije „Panto Mališić“ u Beranama, održanja je interaktivna radionica na temu „Mladi i preduzetništvo“, na kom su strednjoškolci imali priliku da prezentuju svoje preduzetničke ideje, ispitaju povratne reakcije i dobiju savjete za dalje razvijanje ideja.

Sa učenicima prvog razreda Gimnazije „Panto Mališić“ održano je edukativno predavanje na temu „Talenat – potencijal za izuzetnost“.

Sa učenicima drugog razreda SMS “Baćo Bašić”u Plavu, kroz radionicu „Mladi i preduzetništvo“ razgovarali smo o mogućnostima osnivanja i podrške radu preduzetničkih klubova, ali i o tome „Kako biti mladi preduzetnik?“ i problemima prilikom pokretanja sopstvenog biznisa.

U okviru aktivnosti „Dani mladih talenata“ u SMS “Bećo Bašić” u Plavu, održali smo edukativno-informativno predavanje srednjoškolcima na temu „Talenat – potencijal za izuzetnost“.