NVO „Centar kreativnih vještina“ danas je organizovala akciju čišćenja deonice magistralog puta Berane - Rožaje. Akciju čišćenja realizovana je u sklopu projekta ’’Promocija prava na zdravu životnu sredinu“, koji je finansijski podrzan od strane Opštine Berane. U realizaciji ove aktivnosti za logističku i tehničku pomoć zahvalni smo DOO „Komunalno Berane“ kao i volonterima nase organizacije, koji su prepoznali značaj pomenute akcije i pridruzili se istoj.

U prostorijama NVO Centar kreativnih vjestina, otvoren je poseban odeljak u vidu “Info centra” za pruzanje psiho-socijalne pomoci osobama koji zive sa HIV-om a sa sjevera su Crne Gore. Pomenutim centrom, rukovodice doktor Milovan Živković, sa kojim je danas potpisan ugovor o tome.

Ukoliko jos uvijek niste podnijeli zahtjev za subvencijama, objavljujemo korisničko upustvo izdato od strane Instituta racunovodja i revizora Crne Gore, kako da to ostvarite.

NVO “Centar kreativnih vjestina” zavrsio je sve projektne aktivnosti u vezi sa raelizacijom projekta “Mislim i pazim u saobracjau” koji je finansijski podrzan od strane Ministarstva saobracaja i pomorstva.

NVO „Centar kreativnih vještina“ posvetio se problemima Romske i Egipćanske populacije i kroz izvještaje sačinjene sa okruglih stolova koji su predhodno održani, pripremio online prezentaciju o problemima Romske i Egipćanske populacije sa sjevera Crne Gore.