U organizaciji NVO „Centar kreativnih vjestina“, danas su u Bijelom Polju relizovane tri kreativne radionice o saobracajnoj kulturi i to u OS“ Braca Ribar – Zaton, OS“ Marko Miljanov i OS“ Dusan Korac“.

Centar kreativnih vjestina danas je organizovao tri kreativne radionice o saobracajnim propisima koje su bile namijenjene nizim razredima u OS“ Vuk Karadzic, OS“Vukasin Radunovic“ i OS „ Radomir Mitrovic“.

NVO „Centar kreativnih vjestina“ danas je realizovala Info pult u Plavu i Gusinju pod nazivom „Budi dio Vojske Crne Gore“, gdje su se mladi informisali o mogucnostima zaposljavanja u Vojsci Crne Gore.

Obiležavanjem 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, skreće se pažnja na ozbiljnost ovog društvenog problema i ukazuje na značaj i neophodnost preventivnog postupanja, podizanju svijesti cjelokupnog društva kroz funkcionalan sistem međusobne saradnje i koordinacije aktivnosti i visok nivo međusobnog povjerenja organa vlasti i nevladinih institucija u borbi protiv ove negativne društvene pojave.

Mladi iz Rozaja, danas su imali priliku da se putem Info pulta a u organizaciji NVO Centar kreativnih vjestina, informisu o aktivnostima Vojske Crne Gore a posebno o projektima iz oblasti zaposljavanja mladih pri Vojsci kao i o brojnim drugim aktivnostima interesantnim za mlade.