NVO „Centar kreativnih vještina“ danas je u Beranama, organizovao seminar sa poljoprivrednicima na temu: „MARKETING U POLJOPRIVREDI" , a cilj istog bio je da se poljoprivrednicima pomogne i skrene paznja na znacaj marketinga kao efikasnog sredstva za bolji plasman i vecu prodaju njihovih proizvoda.

Vršnjački edukatori NVO „Centar kreativnih vještina" danas su u Gimnaziji „Panto Mališić“ u Beranama, započeli sa edukacijom mladih o HIV-u u okviru projekta „ZDRAVLJE JE U ZNANJU - edukacija mladih o HIV-u i AIDS-u", koji je podržan od strane Ministarstva zdravlja.

Danas je u prostorijama NVO Centra kreativnih vjestina pocela obuka buducih preduzetnika, koja za cilj ima osposobljavanje mladih za realizaciju sopstvenih ideja kroz izradu Biznis plana - OD IDEJE DO REALIZACIJE.

U okviru projekta “OsnaZena pravno - uvaZena radno” koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, danas je u prostorijama NVO Centar kreativnih vjestina održan seminar o rodnoj ravnopravnosti koji je bio namijenjen iskljucivo za zene.

Danas je u prostorijama NVO Centra kreativnih vjestina odrzan okrugli sto na temu “Mladi i priroda”, a isti je relizovan u partnerstvu sa NVO Sansa a u okviru projekta “Promocija prava na zdravu zivotnu sredinu” podrzanog od strane Opstine Berane.