NVO ,,Centar kreativnih vještina,, danas je u Bijelom Polju u press sali hotela Bijela Rada u okviru realizacije projekta “Od opasnosti do sigurnosti – put za osnazivanje zrtava trgovine ljudima” koji je podrzan od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, organizovao okrugli sto pod nazivom “PROBLEM TRGOVINE LJUDIMA”.

Svaka objektivna analiza položaja pripadnika romske zajednice u pojedinim oblastima, ukazuje na činjenicu da se i dalje radi o veoma diskriminisanoj kategoriji lica.

Nevladina organizacija “Centar kreativnih vjestina“ u saradnji sa mladim edukatorima, uspjesno je nastavila sa realizacijom aktivnosti na projektu ‘’Zdravlje je u znanju - Edukacija mladih o HIV-u I AIDS-u’’, podrzanog od strane Ministarstva zdravlja.

Centar kreativnih vjestina snimio je video spot o preduzetnistvu mladih sa namjerom da promovise uspjesne mlade preduzetnike sa sjevera Crne Gore i na taj nacin podstakne druge mlade da i oni mogu biti preduzetnici.

NVO „Centar kreativnih vjestina“ danas je u Beranama organizovao okrugli sto pod nazivom “Uticaj covjeka na prirodu” sa ciljem da se podigne nivo svjesti kod stanovnika Berana o potrebi zastite i ocuvanja zivotne okoline od negativnog uticaja bacanja smeca na javim povrsinama i prevelikog zagadjenja zivotne sredine koje nastaje takvim radnjama.