NVO Centar kreativnih vjestina danas je u Bijelom Polju, organizovao radionicu sa dvadesetak poljoprivrednih proizvodjaca sa zadatkom podizanja svijesti i znanja o plasmanu poljoprivrednih proizvoda. Cilj radionice odnosio se na formiranje cijene poljioprivrednih proizvoda kao i promociju direktnih kanala prodaje, sa idejom efikasnog i direktnog predstavljanja poljoprivrednih proizvoda potrošačima.

NVO Centar kreativnih vjestina zavrsio je sa selekcijom i odabirom vrsnjackih edukatora, koji ce se u narednih par mjeseci baviti prevencijom HIV-a medju mladima na sjeveru Crne Gore.

U periodu od 01.12. do 20.12. tekuce godine, NVO Centar kreativnih vjestina sproveo je istraživanje javnog mnjenja o problemima nacionalnih manjina na sjeveru Crne Gore.

NVO „Centar kreativnih vjestina“ danas je u Beranama organizovala kampanju pod nazivom “Pogledaj oko sebe”, gjde je na info standu dijelila brosure sa ciljem podizanja nivoa svijesti kod stanovnika Berana o potrebi zaštite i očuvanja životne okoline.

U periodu od 22.11. do 22.12. tekuce godine, NVO Centar kreativnih vjestina sproveo je istraživanje javnog mnjenja o problemu trgovine ljudima. Istraživanje je sprovedeno u opstinama Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Petnjica i Rožaje. Anketiranjem je obuhvaceno 1.000 ispitanika.