Mladi sa sjevera Crne Gore, nijesu upoznati sa uslovima koje moraju da ispunjavaju, kako bi zasnovali radni odnos pri Vojsci Crne Gore, sto potvrdjuje i nedavno anketiranje mladih koje je sprovela organizacije “Centar kreativnih vjestina“.

Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore raspisalo je Javni poziv za realizaciju Programske linije za razvoj preduzetništva, namjenjenu mladim ljudima i potencijalnim preduzetnicima da krenu u preduzetničke vode, a postojećim preduzećima koja posluju do godinu dana da unaprijede svoje poslovanje kroz određene mjere nefinansijske i finansijske podrške.

NVO Centar kreativnih vjestina, sprovelo je anketiranje medju vozacima na teritoriji opstine Berane u vezi poznavanja saobracajnih propisa, a isto je sprovedeno u okviru projekta “Mislim i pazim u saobracaju“ koji je finansijski podrzan od strane Misnistarstva saobracaja i pomorstva.

Brojnim manifestacijama danas će u Crnoj Gori biti obeležen 12. avgust - Međunarodni dan mladih, koji se svake godine tematski obeležava otvaranjem raznih pitanja koje se ticu problema mladih.

Asocijacija za demokratski prosperitet (ADP-ZID) iz Podgorice u saradnji sa NVO Centar kreativnih vjestina, odrzala je radionicu o socijalnim inovacijama i online poslovima, a tice se samozapošljavanje i društvenog preduzetništva za mlade.