Srednjoskolci iz Berana i Plava uspješno su završili sa besplatnim časovima engleskog jezika, koje su pohadjali u proteklih šest nedelja.

Besplatna obuka za grafičkog dizajnera koja se odvijala u proteklih šest nedelja a koju je pohadjalo osam polaznika, uspješno je završena.

Slike smeca u Beranama, govore o našoj kulturi i na kom smo nivou kada je ona u pitanju. Glavni uzrok ovakvog ponašanja (zagađivanja sredine bacanjem smeća), nije toliko u nedostatku „kućnog vaspitanja“ i odsustvu svijesti o potrebi za higijenom, već u nemarnosti, nezainteresovanosti i neodgovornosti za javno dobro (opšti interes). Radi se o pukom egoizmu, uprkos tome što sebe smatramo za kolektivan i solidaran narod.

NVO “Centar kreativnih vještina” i NVO “Šansa” u saradnji sa “Ivangrad studiom”, nastavili su sa obukom mladih u vezi filmskog stvaralaštva i fotografije.

Naša organizacija realizovala je humanitarnu pomoć za deset najugroženijih porodica romske populacije iz Bijelog Polja u mjestu Rakonje.