NVO „Centar kreativnih vještina“ je snimio video seminar namijenjen Romskoj i Egipćanskoj populaciji, sa ciljem da ih upozna sa mogućnostima i pravima koja su im zagarantovana zakonom, kao i da ih uputi kako i na koji način mogu doći do dokumenata, različitih vrsta socijalne pomoći i sl.

Zbog novonastale situacije i nemogućnosti da se pradavanje održi direktno sa učesnicima, NVO „Centar kreativnih vještina“ spremio je prezentaciju i audio predavanje o medjunarodnom normativnom okviru rodne ravnopravnosti, koje je pripremljeno od iskusne trenerice u oblasti rodne ravnopravnosti, gospodje Slavice Strikovic.

Danas je u prostorijama NVO Centar kreativnih vjestina snimljen edukativni seminar o problemu narkomanije koji je namijenjen roditeljima. Seminar je jedna od aktivnosti u okviru projekta “Hocu da znam jer ja biram”, koji je podrzan od strane Ministarstva zdravlja.

NVO ‘’Centar kreativnih vjestina’’ je sa mladim edukatorima snimio kratko online predavanje o HIV/AIDS-u u okviru projekta ‘’Zdravlje je u znanju - Edukacija mladih o HIV-u i AIDS-u’’, podrzanog od strane Ministarstva zdravlja.

U prostorijama NVO Centar kreativnih vještina održan je online seminar namijenjen za predstavnike manjinskih naroda, sa ciljem podizanja svijesti mladih ali i ostalih građana na sjeveru Crne Gore o ravnopravnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica u svim oblastima društvenog djelovanja u skladu sa Ustavom i Zakonom o manjinskim pravima i slobodama.