NVO „Centar kreativnih vjestina“ organizovala je Info stand na kom su gradjani mogli da se informisu o radu pravosudja i dobiju sve informacije od društvenog značaja kada je pravosudni sistem u pitanju.

NVO „Centar kretivnih vjestina“ danas je u OS “Braca Ribar“ u Zatonu (opstina Bijelo Polje) organizovala predavanje o zloupotrebi opojnih droga, koje je bilo namijenjeno za ucenike VIII i IX razreda pomenute skole.

Organizacija „Centar kreativnih vjestina“ danas je u sali Opstine Berane organizovala Okrugli sto na temu „Dostupnost sudova gradjanima“.

NVO Centar kreativnih vjestina, zavrsio je obuke za predstavnike civilnog sektora o radu sudova i nacinaima na koji mogu ostalim gradjanima da pomazu u vezi informacija o besplatnoj prarvnoj pomoci.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2019. godinu, objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava podrške investicijama u adaptaciju planinskih katuna za 2019. godinu.