Na predavanju koje je održano sa srednjoškolcima u vezi djece sa smetnjama u razvoju, isti su mogli saznati brojne podatke i probleme sa kojima se suočavaju pomenuta djeca ali i roditelji tokom njihovog odrastanja.

U organizaciji NVO “Centar kreativnih vještina” i NVO Sansa a u okviru projekta "Briga o zdravlju starih lica" održano je predavanje na temu „Demencije“, to jest bolesti koja u poslednje vrijeme sve više uzima maha među starijom populacijom naših sugrađana.

Dio mobilijara na putnom pravcu Berane – Andrijevica, uspješno je popravljen i osvježen novim betonskim podlogama i klupom za sjedenje, jer su prethodne podloge bile prelomljene i uništene od strene nepoznatih vandala a klupa za sjedenje ukradena.

U prostorijama bjelopoljske gimnazije „Miloje Dobrašinović“, danas je održano edukativno predavanje sa srednjoskolcima na temu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci medju mladima.

Cilj ove Kreditne linije koju realizuje Investiciono – razvojni fond Crne Gore A.D. u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava Crne Gore i UNDP-om je pružanje podrške ženama koje planiraju da unaprijede sopstveni biznis.