ZZZ Crne Gore uputio je poziv za ucesce u programu strucnog osposobljavanja visokoskolaca za poslodavce iz privatnog i javnog sektora, koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore, a prijave se mogu podnositi od 15. septembra do 15. oktobra tekuće godine (do 15 časova).

Mladi sa sjevera Crne Gore, nijesu upoznati sa uslovima koje moraju da ispunjavaju, kako bi zasnovali radni odnos pri Vojsci Crne Gore, sto potvrdjuje i nedavno anketiranje mladih koje je sprovela organizacije “Centar kreativnih vjestina“.

Ministarstvo ekonomije u saradnji sa Investiciono razvojnim fondom Crne Gore raspisalo je Javni poziv za realizaciju Programske linije za razvoj preduzetništva, namjenjenu mladim ljudima i potencijalnim preduzetnicima da krenu u preduzetničke vode, a postojećim preduzećima koja posluju do godinu dana da unaprijede svoje poslovanje kroz određene mjere nefinansijske i finansijske podrške.

NVO Centar kreativnih vjestina, sprovelo je anketiranje medju vozacima na teritoriji opstine Berane u vezi poznavanja saobracajnih propisa, a isto je sprovedeno u okviru projekta “Mislim i pazim u saobracaju“ koji je finansijski podrzan od strane Misnistarstva saobracaja i pomorstva.

Brojnim manifestacijama danas će u Crnoj Gori biti obeležen 12. avgust - Međunarodni dan mladih, koji se svake godine tematski obeležava otvaranjem raznih pitanja koje se ticu problema mladih.