Centar kreativnih vjestina u saradnji sa CDT-om, proteklih dana organizovao je nastavak info punktova u Pljevljima, Zabljaku, Savniku i Bijelom Polju i informisali građane o tome kako mogu stupiti u kontakt sa sudovima u Crnoj Gori i kako mogu dobiti informacije koje su im potrebne.

Centar za monitoring i istraživanje CeMI, u partnerstvu sa Centrom za zaštitu potrošača CEZAP, Crnogorskom LGBTQ asocijacijom Queer Montenegro i Mrežom za afirmaciju evropskih integracionih procesa MAEIP, u okviru projekta “Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva i sistema zaštite potrošača u Crnoj Gori – ZAŠTITI.ME” raspisao je konkurs za dodjelu malih grantova nevladinim organizacijama za podršku organizacijama civilnog društva i jačanje njihovih kapaciteta u zajednici u cilju podizanja svijesti i unapređenja pružanja usluga građanima u području zaštite potrošača.

Nevladina organizacija “Centar kreativnih vjestina” u proteklih par dana, organizovala je nekoliko Info punktova u okviru projekta “Inicijativa za otvoreno pravosuđe”, sa ciljem da se gradjani informisu o tome kako i na koji nacin mogu da se obrate sudovima i dobiju informacije od njih.

NVO “Centar kreativnih vjestina“ ce sjutra u periodu od 08-11h ispred Osnovnog suda u Beranama organizovati Info punkt, kao jednu od aktivnosti u okviru projekta “Inicijativa za otvoreno pravosuđe” koji se realizuje u saradnji sa Centrom za demokratsku tzranziciju (CDT), a uz podršku Evropske komisije.

Na osnovu Strategije za mlade 2017-2021. i Akcionog plana za 2017. godinu, a u skladu sa budžetom Vlade Crne Gore za 2017. godinu, Ministarstvo sporta raspisuje javni Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata za mlade u 2017. godini.