Organizacija „Centar kreativnih vjestina“ danas je u JU Gimnaziji„Panto Malisic“ u Beranama, organizovala debatu pod nazivom „Mladi i droge“, koja je okupila ucenike drugog razreda ove skole, sa namjerom da cujemo njihova misljenja o ovom sve vecem i ucestalijem problemu.

NVO „Centar kreativnih vjestina“ danas je u JU OS „Hajro Sahmanovic“ u Plavu organizovala predavanje o zloupotrebi opojnih droga, koje je okupila ucenike osmog razreda pomenute skole.

NVO „Centar kreativnih vjestina“ u partnerstvu sa NVO Sansa organizovala je info pult ispred Osnovnog suda u Plavu, sa ciljem da se gradjani upoznaju o tome kako funkcionise sudski sistem u Crnoj Gori.

NVO „Centar kreativnih vjestina“ danas je u JU Srednjoj medicinskoj skoli „Dr Branko Zogovic“ u Beranama organizovala tribinu pod nazivom „Kako reci NE“, koja je okupila ucenike prve i druge godine pomenute skole.

Nevladina organizacija „Centar kreativnih vjestina“ danas je u SSS “Vukadin Vukadinovic” u Beranama, organizovala tribinu pod nazivom „Izbor je na tebi“ koja je okupila ucenike prve godine pomenute skole.