Informacija o sprovođenju Akcionog plana Strategije za integraciju lica s invaliditetom u Crnoj Gori za 2016. godinu obuhvata pregled mjera i aktivnosti realizovanih u oblasti: pristupačnosti, participacije, jednakosti, zapošljavanja, obrazovanja i obuka, socijalne zaštite, zdravstva, kao i oblasti koja se odnosi na položaj organizacija osoba sa invaliditetom u civilnom društvu.

NVO Centar kreativnih vjestina, pokrenuo je kampanju “Bolji putevi za bezbedniji saobracaj” a ista ce trajati u narenih deset dana i sprovodice se na sjeveru Crne Gore.

Vlada Crne Gore – Sekretarijat za razvojne projekte, danas je objavio Javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija.

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, danas je raspisao Konkurs za I (prvu) raspodjelu finansijskih sredstava za finansiranje projekata iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2017.godini.

Ministarstvo sporta, raspisalo je Konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata za 2017.godinu.