NVO Centar kreativnih vjestina, danas je u dva grada na sjeveru Crne Gore (Beranama i Andrijevici) obiležila Svetski dan borbe protiv side, 1. decembar, pod sloganom "Saznaj svoj status".

Ministarstvo kulture sufinansiraće u 2017. godini nove projekte i programe koji su od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva.

Zavod za zapošljavanje Crne Gore na osnovu odluke Upravnog odbora, dana 13.11.2016. objavio je poziv fizičkim i pravnim licima da podnesu projektne ideje koje će omogućiti zapošljavanje lica sa invaliditetom, povećanje konkurentnosti kroz sticanje stručnih kvalifikacija i vještina, kao i stimulisanje poslodavaca za zapošljavanje ovih lica. Poziv je otvoren do 14.12.2016. u 15 časova.

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore“, broj 7/12), Ministarstvo održivog razvoja i turizma upućuje

Telenor fondacija podržava projekte koji na najbolji način prate temu “Uključi se digitalno“ i imaju cilj da doprinesu unapređenju života u lokalnim zajednicama Crne Gore.