NVO Centar kreativnih vjestina danas je u Plavu sprovela prvu u nizu fokus grupa o rasprostranjenosti narkomanije na sjeveru Crne Gore. Fokus grupa je okupila predstavnike mladih i ucenike prve godine SMS u Plavu.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava organizovalo je 6. marta 2019. godine u Beranama Info dan povodom prezentovanja javnih konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u oblastima koje su u nadležnosti ovog Ministarstva za 2019. godinu.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavilo je Rang listu za dodjelu 94 stana za raseljena i interno raseljena lica smještena u kolektivnom centru Rudeš I i Rudeš II.

Treći poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru Interreg Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020. otvoren je danas i traje od 28. januara do 8. marta 2019. godine, do 14 časova.

Pivredna komora Crne Gore, u četvrtak 31.01.2019. godine, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) sa početkom u 10:00 sati, na temu:„Tim i timski coaching”