Ministar sporta Nikola Janović, zajedno sa generalnom direktoricom Telenora Crne Gore Sandrom Štajner i generalnim sekretarom Unije srednjoškolaca Jovanom Bojovićem, predstavio je projekat ,,Internet za mlade u omladinskim klubovima i centrima“ kojim se obezbjeđuje besplatan internet u omladinskim klubovima i centrima širom Crne Gore.

Vlada je danas donijela Odluku o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini po kojoj će u narednoj godini za finansiranje projekata NVO u prioritetnim oblastima od javnog interesa izdvojiti 0,3% tekućeg budžeta, dok će za podršku projektima i programima u oblasti zaštite lica sa invaliditetom biti izdvojeno 0,1% tekućeg budžeta.

NVO Centar kreativnih vjestina iz Berana i NVO Djakomo Adriatik organizovali su radni sastanak sa pcelarima iz Ravne rijeke u namjeri da sa njima u toku iduce godine pokrenu projekat “Kuce meda” u nekoliko gradova na sjeveru Crne Gore.

Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid tradicionalno dvanaestu godinu zaredom, u partnerstvu sa Fondacijom Petrović Njegoš, raspisuje konkurs za dodjelu Godišnje nagrade za dobrovoljni aktivizam.

Ministarstvo kulture informiše da je Evropska agencija za kulturu, obrazovanje i audiovizuelnu djelatnost (EACEA) objavila konkurs za projekte saradnje u okviru programa Kreativna Evropa, potprogram Kultura.