Dana 17.08.2016.godine počela je primjena Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama („Službeni list CG”, br.52/2016 od 09.08.2016.godine) i od tada Uprava policije dužna da postupi po istom.

Nacrt uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Nacrt uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, ima odredjenih novina nakon sto je zavrsena javna rasprava, koja se proteklih mjeseci sprovodila od strane MUP-a.

U skladu sa Zaključkom Vlade od 5. novembra 2015. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Kancelarija za saradnju s nevladinim organizacijama pripremili su, u saradnji s organima državne uprave, izvještaj o primjeni Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja sardnje organa državne uprave i nevladinih organizacija i Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave, kao i ostalim oblicima saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija u 2014. i 2015. godini i u predvidjenom roku dostavili Savjetu za razvoj nevladinih organizacija, koji ga je razmotrio na XII sjednici i uz predlog zakljucaka, dostavlja Vladi na razmatranje i usvajanje.

„Prema Indikativnom strategijskom dokumentu za Ipu 2014-2020, Crnoj Gori je za 2016. opredijeljen iznosi od 37,5 miliona eura. Dio tih sredstava će biti izdvojen za podršku horizontalnim akcijama, dok će sredstva u iznosu od 22,5 miliona eura biti iskorištena za finansiranje sektora Životna sredina i klimatska akcija i Konkurentnost i inovacije“, saopštio je nacionalni koordinator za Ipu ambasador Aleksandar Andrija Pejović na prezentaciji nacrta nacionalnog programa Ipe 2016 nevladinim organizacijama, koju je prije dva dana organizovalo Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija.

Nacionalne SOS linije za žrtve nasilja u porodici, u periodu od 01. septembra 2015.godine do 30. maja 2016.godine, primile su ukupno 2860 poziva, a od tog broja 142 poziva bilo je upuceno iz opstine Berane.