Direktorica Doma zdravlja u Beranama, Zuhra Hadrovic, za manje od nedelju dana, od dana podnosenja nase inicijative za saniranje stepenica ispred ulaza kod Izabranog doktora za djecu, rijesila pomenuti problem cime je sprijecena mogucnost da se neko povrijedi.

Inicijativa koja je pokrenuta krajem proslog mjeseca, od strane NVO “Centar kreativnih vjestina” u vezi resavanja problema organizacionog dijela Pošte (imenovanje postara) za obavljanje poštanske djelatnosti na teritoriji opstine Berane (za rejon mjesnih zajednica Donje Luge, Petnjik, Dapsice, Donja Rženica, Zagorje...) nije urodila plodom.

Pokušaj da siđe niz oštećene stepenice ispred ulaza kod Izabranog doktora za djecu u okviru Doma zdravlja u Beranama, umalo je kostao jednu ženu ozbiljnih povreda zbog kojih je mogla zavrsiti u hitnoj pomoći.

U petak 5.februara tekuce godine u Podgorici, sa pocetkom u 10h u prostorijama Agencije za zastitu licnih podataka i slobodan pristup informacijama a na inicijativu NVO Centar kreativnih vjestina, odrzan je konstruktivni sastanak u vezi saradnje i daljeg unapredjenja Agencije i predstavnika civilnog sektora.

feb 03 2016

Danas je u Hotelu „Franca“ sa početkom u 12h, odrzan okrugli sto na temu „Sistem obezbjeđenja kvalteta u radu nevladiih organizacija u Crnoj Gori“, u organizaciji TACSO kancelarije (Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva) u Crnoj Gori u saradnji sa Kancelarijom za saradnju s nevladinim organizacijama Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore i Centrom za razvoj nevladinih organizacija.