Vlada Crne Gore donijela je Odluku o obrazovanju i sastavu Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (“Službeni list CG”, broj 41/18), kojom je Ministarstvo javne uprave ovlašćeno da sprovede postupak predlaganja kandidata za članove Operativnog tima iz reda nevladinih organizacija u skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija.

Vlada Crne Gore je usvojila Predlog uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, kojom se poreskim dužnicima omogućava odlaganje otplate duga do šest mjeseci ili reprogramiranje u 24 rate.

Pristupni pregovori sa Crnom Gorom otvoreni su u junu 2012. godine. Do sada je otvoreno 30 pregovaračkih poglavlja, od kojih su 3 privremeno zatvorena. U junu 2017. godine Crna Gora je postala članica NATO Saveza. Crna Gora je nastavila generalno da sprovodi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a sastanci zajedničkih tijela po tom sporazumu održani su redovnom dinamikom.

Na osnovu UNESCO Rezolucije 39 C/61, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO objavila je Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2018-2019. godinu.

Ministarstvo javne uprave je prije nekoliko dana utvrdilo Listu nezavisnih procjenjivača, koji ce na ovogodisnjim konkursima za NVO imati presudnu ulogu u ocenjivanju i odabiru najkvalitetnijih projekta.